Dobrodošli

Dobrodošli na web prezentaciju projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH” (EUNYP)!

Podržan od strane Evropske unije putem Instrumenta predpristupne pomoći (IPA 2008), EUNYP projekat ima za cilj poboljšati položaj mladih u Bosni i Hercegovini (BiH), kroz stvaranje odgovarajućih uslova za bolji i efikasniji dijalog i još funkcionalniju koordinaciju aktera, odgovornih za pitanja mladih u BiH.

EU finansira projekat u okviru IPA 2008 programa, u iznosu od 606,000.00 eura. Projekat je počeo sa realizacijom 9.1.2012. godine i trajaće 24 mjeseca, do kraja decembra 2013. godine. Implementira se od strane konzorcija koji predvodi EEO Group S.A., u saradnji sa EPRD Ltd, Particip Gmbh i OKC-om.

Informacije vezane za projektne aktivnosti će se redovno objavljivati na ovoj web stranici, i ovim putem vas pozivamo da kontaktirate partnere projekta i projektni tim za sve dodatne informacije.

Saznajte više