Novosti

Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH nastavlja sa poboljšanjem položaja mladih u BiH i nakon završetka EUNYP projekta

Posted on Dec 10, 2013

Završni sastanak Upravnog odbora projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH” (EUNYP) održao se danas u Sarajevu.

EU finansira ovaj projekt kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2008) u iznosu od 606.000 eura. Cilj EUNYP projekta (www.youthpolicy.ba) je poboljšanje položaja mladih u Bosni i Hercegovini kroz stvaranje odgovarajućih uvjeta za bolji i efikasniji dijalog, kao i djelotvorniju koordinaciju interesnih grupa odgovornih za pitanja mladih u BiH. Projekt je počeo sa radom u januaru 2012. godine, i trajat će do kraja decembra 2013. Projekt provodi konzorcij koji predvodi EEO Group S.A. u saradnji sa EPRD Ltd, Particip Gmbh i OKC-om.    

Youthpolicy BiH

Na ovom sastanku su predstavljeni završni izvještaj projekta, kao i trogodišnji plan rada Komisije za koordinaciju pitanja mladih u BiH.

“Mladi ljudi u BiH su suočeni sa različitim, često povezanim izazovima koji utiču na različite aspekte njihovih života, počevši od obrazovanja do nedostatka mogućnosti za zaposlenje na tržištu rada, pa sve do nedovoljne socijalne zaštite i standarda života. Zbog toga je važno promjeniti pristup mladih ljudi u BiH, iz pasivnog u aktivni, kako bi preuzeli odogovonost za vlastitu budućnost, ali i pokazati interesnim zajednicama kako mogu podržati ovu promjenu. Vjerujemo da je rad koji će Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH obavljati u budućnosti od presudne važnosti u ovom pogledu.” – izjavio je Erling Have, vođa tima.

Članovi Upravnog odbora projekta su predstavnici Komsije za koordinaciju pitanja mladih u BiH; Ministarstva civilnih poslova BiH; Ministarstva porodice, omladine i sporta RS; Ministarstva kulture i sporta FBiH, Vlade Brčko distrikta BiH, Delegacije Evropske unije u BiH i EUNYP projekta.


Youthpolicy BiH