Novosti

Poziv za podnošenje predloga projekata

Posted on Nov 16, 2013

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za dostavljanje projekata koji
ce doprinijeti obiljezavanju 2014 kao godine prenosenja evropskih vrijednosti pomirenja,
raznolikosti I posvecenosti da se zajednicki suoci sa izazovima u BiH. Finansijska pomoć biti će
pružena kroz predpristupni program Evropske Unije IPA.


Kompletna dokumentacija za prijavu projekata može se dobiti na sljedećoj adresi: Delegacija
Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Sektor za ugovore i finansije, Sekcija nabavki
Skenderija 3a, 71000 Sarajevo ili na web stranicama:


https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i
www.europa.ba


Rok za podnošenje predloga projekata je 15. januar 2014 do 16h00.