Plan za buduće aktivnosti

Opis komponente

Komisija je na putu da postane ne samo jaka referentna tačka, već i lider aktivnosti vezanih za omladinsku politiku na BiH nivou. Zbog toga je određivanje misije, vizije i strategije od velike važnosti. Projektni tim će se pobrinuti da Komisija, kroz provedbu ove komponente, dobije konkretan Strateški plan, u kojem će biti definisani i organizovani najvažniji zadaci i aktivnosti, u cilju promocije pitanja mladih na najbolji mogući način.

Ovaj Strateški plan će osigurati okvir za buduće aktivnosti koje će se provoditi tokom naredne tri godine, i u isto vrijeme dati osnovu za procjenu neophodnih potreba u pogledu resursa (finansijski i ljudski resursi). Dakle, plan će predstavljati poduhvat donošenja odluka i akcija koje će usmjeriti i oblikovati ono što Komisija jeste, ono što čini i zašto. Što znači da Strateški plan Komisije ima za cilj utvrditi dugoročnu misiju, svrhu, ciljeve, akcije, a zatim identificirati najbolji mogući pristup za njihovo ostvarivanje (rokovi, uloge i odgovornosti), dok će projektni tim primjenjivati vodeće principe tokom rada na izradi Strateškog plana: vlasništvo, partnerstvo i održivost.

 

Aktivnosti

Kako bi se na odgovarajući način pristupilo procesu strateškog planiranja i ostvarili očekivani rezultati, projektni tim će preduzeti sljedeće 2 aktivnosti.

Aktivnost 4.1. – Uspostava tima za strateško planiranje

Kako bi se osiguralo puno BiH vlasništvo nad procesom, kao i dugoročna održivost kapaciteta i ostvarenih rezultata, cijeli proces će voditi tim za strateško planiranje, čiji će članovi biti predstavnici Komisije, uz sudjelovanje drugih relevantnih aktera iz sektora za mlade, po ukazanoj potrebi i dodanoj vrijednosti. Rad tima za strateško planiranje će biti vođen i facilitiran od strane eksperata na projektu.

Aktivnost 4.2. – Strateški plan Komisije

Projektni tim će pomoći radnom timu za strateško planiranje da organizuje aktivnosti vezane za strateško planiranje, pružajući mu podršku tokom cijelog procesa, u smislu logističke pomoći, facilitiranja radionice i konsultacija, i pomoći u izradi finalnog dokumenta Strateškog plana Komisije. Strateški plan će biti napravljen u partnerstvu sa glavnim akterima centralnog nivoa, te u saradnji sa drugim regionalnim i lokalnim partnerima.

Kako bi se osiguralo puno državno vlasništvo nad procesom,