Dokumenti projekta


Projektna dokumentacija

 

Trening moduli

 

 

 

Seminari

 

I Strategija EU za mlade 2010-2018

 

II Pregled omladinskih politika u odabranim zemljama EU

 

III Seminar

 

IV Seminar

 

V Seminar

 

VI Seminar

 

VII Seminar

 

IX Seminar

 

X Seminar