Novosti

Završni sastanak Upravnog odbora projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH” (EUNYP) održao se danas u Sarajevu.

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za dostavljanje projekata koji
ce doprinijeti obiljezavanju 2014 kao godine prenosenja evropskih vrijednosti pomirenja,
raznolikosti I posvecenosti da se zajednicki suoci sa izazovima u BiH. Finansijska pomoć biti će
pružena kroz predpristupni program Evropske Unije IPA.

Predstavljanje najboljih praksi programa Zajednice (EU) za mlade organizovano u okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH” (EUNYP), održano je danas u opštini Laktaši.

Predstavljanje najboljih praksi programa Zajednice (EU) za mlade organizovano u okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH” (EUNYP), održano je danas u Brčko distriktu BiH.

Pozivamo medije da nam se pridruže na događaju koji će se održati u utorak, 12.11.2013. u okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH” (EUNYP). Događaj će početi u 10:00 sati u Omladinskom centru Brčko distrikta BiH.

Pozivamo medije da nam se pridruže na događaju koji će se održati u utorak, 5.11.2013. godine u okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH” (EUNYP). Forum će početi u 09:30 sati u hotelu “Termag” na Jahorini.

Seminari “Izrada politika i programskih strategija” i “Implementacija politika i strategija” su održani u oktobru 2013. godine.

Ova dva seminara su dio serije seminara koje EUNYP organizuje kako bi pomogao ključnim sudionicima u formulisanju i implementiranju politika i strategija.

Komisiji za koordinaciju pitanja mladih u BiH je potrebno da ima informacije koje će joj pomoći da kvalitetno razvije i predloži politike za mlade u BiH. Nedavna istraživanja koje je proveo projekat “IPA-EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u Bosni i Hercegovini” (EUNYP), pokazala su nedostatak sistema koji bi kvalitativno prikupljao i procesirao podatake o mladima u BiH. Takođe, ne postoji kvalitetna baza podataka o organizacijama koje se bave pitanjima mladih, o njihovim tekućim projektima ili dostignućima.

Posted on Sep 12, 2013

Projekat “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BIH” (EUNYP) organizuje drugo studijsko putovanje za članove Komisije.

Detalje o javnom pozivu preuzmite ovdje.

EUNYP je organizovao dva seminara “Finansijsko upravljanje i strategije prikupljanja sredstava” i “Upravljanje grantovima u kontekstu EU programa za mlade i pretpristupnih fondova” u maju 2013.godine.

Izrada opštinske strategije za mlade, će se u okviru EUNYP projekta, implementirati u periodu april-juni 2013. godine, na području cijele BiH. Za modul III su odabrane sljedeće lokacije: Banja Luka, Bihać, Brčko, Doboj, Istočno Sarajevo, Drvar, Mostar, Zenica, Trebinje i Tuzla.
Detalje o prezentaciji preuzmite ovdje.

Trening modul II: Mogućnosti za prikupljanje sredstava, opšta pitanja vezana za finansijsko upravljanje projektima i izradu logičkog okvira, u organizaciji EUNYP projekta počinje u februaru, a završava se u martu 2013. godine.

Posted on Jan 31, 2013

Prvo studijsko putovanje koje je organizovao projekat “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BIH” (EUNYP) održano je u Ljubljani, Slovenija od 26.11. do 30.11., 2012. godine.

Trening modul II – Mogućnosti za prikupljanje sredstava, će se u okviru EUNYP projekta, implementirati u periodu februar-mart 2013. godine, na području cijele BiH.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. decembra, EUNYP projekat je u partnerstvu sa Komisijom za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (CCYI) podržao nekoliko događaja koji se organizuju u gradovima BiH.

Trening modul I – Razvoj projekata i projektnih prijedloga, se u okviru EUNYP projekta, implementira u periodu oktobar-novembar 2012. godine, na području cijele BiH. Treninzi su do sada održani u Istočnom Sarajevu, Livnu, MostaruTravniku, Trebinju Tuzli, a u toku novembra 2012. godine će se održati i u Banja Luci, Bihaću, Brčkom i Doboju.

Posted on Oct 2, 2012

U okviru projekta “EU podrška koordinaciji i implementaciji Koordinisane politike za mlade u BiH“, u periodu od 19. do 20.09.2012. godine, u Sarajevu su održana dva seminara: „Strategija EU za mlade 2010-2018“ i „Pregled omladinskih politika u odabranim zemljama EU“

 

Trening modul 1 – Razvoj projekata i projektnih prijedloga, će se u okviru EUNYP projekta, implementirati u periodu oktobar-novembar 2012. godine, na području cijele BiH. Za obuku su odabrane sljedeće lokacije: Banja Luka, Bihać, Brčko, Doboj, Istočno Sarajevo, Livno, Mostar, Travnik, Trebinje i Tuzla.

 

Posted on Aug 6, 2012

U periodu od oktobra 2012. godine do juna 2013. godine, EUNYP će ponuditi treninge u oblastima razvoja projekata i projektnih prijedloga, prikupljanja sredstava i izrade opštinskih strategija za mlade, koji će biti besplatni za sve učesnike. Kliknite ovdje kako bi saznali više o programu obuke, kriterijima za učešće i lokacijama u Vašoj blizini.

Konferencija "Rad s mladima - izazovi novog doba" je, u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT i Komisije za koordinaciju pitanja mladih u Bosni i Hercegovini (Komisija), održana od 27-29. marta 2012. godine, u Sarajevu.

EEO Group, kao lider konzorcija, je zajedno sa Komisijom predstavio EUNYP projekat predstavnicima različitih aktera koji su direktno ili indirektno uključeni u oblasti vezane za pitanja mladih u BiH.