Projektni tim

Erling Have


Tel: +387 (0) 33 264 670
Mob: +387 (0) 64 404 4869
E-mail: erlinghave@gmail.com

Erling Have, Vođa projekta

Erling Have je viši stručnjak/konsultant sa više od 30 godina profesionalnog iskustva u oblastima: tržišta rada, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razvoja ljudskih resursa, socijalnog dijaloga, jačanja kapaciteta i usavršavanja.

Radio je za danski Zavod za zapošljavanje više od 26 godina (1979-2005), najprije kao zamjenik šefa (1983-1994), a kasnije kao direktor uprave (1994-2001), zadužen za dizajn i implementaciju pro-aktivnih politika tržišta rada, analizu potreba za treninzima i razvoj programa obuke, razvoj klubova za pronalaženje posla, radeći, između ostalog, u oblasti socijalnog dijaloga i razvoja regionalne strategije zapošljavanja.

U isto vrijeme, bio je i voditelj projekta/koordinator na raznim projektima implementiranim u pretpristupnim zemljama poput Poljske, Mađarske, Latvije, Litvanije, gdje je radio na izgradnji institucija i savjetovanju o razvoju politika iz oblasti tržišta rada i strukovnog obrazovanja.

Ima 11 godina iskustva kao projektni menadžer i voditelj tima različitih međunarodnih projekata. Učestvovao je u razvoju pretpristupnih politika, uključujući i BiH, gdje je radio kao viši stručnjak na projektu reforme politike zapošljavanja i uspostavljanja informacionog sistema rada.

 
Behrooz Motamed-Afshari


Tel: +387 (0) 33 264 670
E-mail: behrooz.afshari@gmail.com

Behrooz Motamed-Afshari, Viši stručni saradnik

Gdin. Behrooz Motamed-Afshari je stručnjak za razvoj civilnog društva i mlade sa više od 20 godina iskustva u izgradnji kapaciteta i razvojnih programa na međunarodnom nivou, radeći kao menadžer projekta i kao trener.

Ima značajno iskustvo u obavljanju anketne procjene potreba, projektovanja, realizacije, monitoringa i evaluacije trening programa i projekata vezanih za sljedeće tematske oblasti: demokratsko obrazovanje, migracije, omladinski rad i omladinska politika u EU, milenijumski razvojni ciljevi, pretpristupni prioriteti i ciljevi EU, interkulturalni dijalog i kompetentnost, rod, cjeloživotno učenje, socijalna inkluzija i razvoj, evropsko građanstvo, dobro upravljanje, ljudska prava i vladavina zakona.

Gdin. Motamed-Afshari je veoma dobro upoznat sa međurelacijama post-konfliktnih situacija i međuetničkih odnosa, kao i sa razvojem omladinske politike na Balkanu i regionu istočne Evrope i centralne Azije, kroz istraživanje, treninge i umrežavanje projekata. Ima veliko iskustvo u direktnom radu sa mladima, omladinskim radnicima i javnim službenicima zaduženim za relevantne teme i sekotre unutar omladinske politike.

 
 
Galina Rizova


Tel: +387 (0) 33 264 670
Mob: +387 66 173 940
E-mail: rizova@youthpolicy.ba

Galina Rizova, Ključni ekspert 2

Galina Rizova je doktorirala sociologiju i demografiju, ima preko 10 godina radnog iskustva na međunarodnom nivou, kao menadžerica na projektima koji su finansirani od strane EU, UNESCO/UNFPA, OSCE-a, kao i iskustvo u radu na institucionalnoj izgradnji kapaciteta u tranzicijskim zemljama na Balkanu i u srednjoj Aziji.

Ima duboko razumijevanje i iskustvo u izgradnji institucionalnih kapaciteta i implementaciji regionalne politike u kontekstu decentralizacije i unapređenja zakonodavstva na opštinskom nivou. Ovo iskustvo je stekla kroz pružanje savjetodavne i tehničke podrške vladama u tranziciji na međunarodnom nivou (Tadžikistan, Kosovo) opštinskim vlastima (Kosovo, Bugarska); zapadnom Balkanu (Albanija, Hrvatska, BiH, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) i Turskoj.

Tečno govori engleski, bugarski, ruski i bosanski/hrvatski/srpski, i upoznata je sa okolnostima unutar BiH.

 
 
Maja Čvoro


Tel: +387 (0) 33 264 670
Mob: +387 61 525 882
E-mail: majacvoro@gmail.com

Maja Čvoro, Voditeljica kancelarije projekta

Maja Čvoro je diplomirala politologiju na Univerzitetu u Sarajevu.

Posjeduje dokazane administrativne i analitičke sposobnosti, iskustvo u implementaciji projekata, kao i odlične komunikacijske i organizacijske vještine.

Bila je uključena u mnoge projekte radeći sa mladima i za mlade u BiH. Osim svog volonterskog, obrazovnog i radnog iskustva, na lokalnom i međunarodnom nivou, učestvovala je i u organizaciji mnogih sastanaka, radionica, putovanja i sl.

Tečno govori engleski i bosanski/hrvatski/srpski.