Mogućnosti obuke

EUNYP započinje sa serijom treninga koji će biti besplatni za sve učesnike, a čija provedba će se odvijati na deset lokacija širom BiH, od oktobra 2012. godine do juna 2013. godine. Odabrana mjesta su:

 • Istočno Sarajevo,
 • Travnik,
 • Tuzla,
 • Brčko,
 • Doboj,
 • Banja Luka,
 • Bihać,
 • Livno,
 • Mostar i
 • Trebinje

Teme koje će biti pokrivene ovom obukom imaju za cilj izgradnju kapaciteta glavne ciljne grupe (članovi NVO sektora i službenici zaduženi za primjenu omladinskih politika na opštinskom i kantonalnom nivou širom BiH) u smislu efikasnog identificiranja i traženja mogućnosti za provedbu projekata koji će pomoći BiH u njenom nastojanju da poboljša položaj mladih na svim nivoima. Radi se o sljedećim temama:

 • Razvoj projekata i projektnih prijedloga u kontekstu EU Strategije za mlade. Cilj ove obuke je unapređenje sposobnosti učesnika za razvoj i formulisanje projekata putem pružanja ažuriranih informacija vezanih za EU Strategiju za mlade 2010-2018 i njihovim upoznavanjem sa najboljim praksama u izradi projekata i projektnih prijedloga. Ova obuka će početi u oktobru i trajat će do novembra 2012. godine.
 • Mogućnosti za prikupljanje sredstava: Ova tema ima za cilj unapređenje sposobnosti učesnika vezano za finansijska pitanja i izradu logičkog okvira, putem poboljšanja njihovih sposobnosti za finansijsko upravljanje projektima i izradu logičkog okvira. Ova obuka će početi u februaru i trajat će do marta 2013. godine.
 • Izrada opštinske strategije za mlade: Ova tema ima za cilj da upozna učesnike sa načinima izrade i provedbe opštinske strategije za mlade. Ova obuka će početi u maju i trajat će do juna 2013. godine.

 

Obrazac za prijavu će uskoro biti dostupan online. Nastavite provjeravati našu web stranicu tokom nekoliko narednih sedmica! Pozvani ste da se prijavite za bilo koju od navedenih tema na lokaciji koja Vam najviše odgovara. Ne postoje ograničenja u vezi sa brojem tema za koje se možete prijaviti. Kriteriji za odabir učesnika će biti primijenjeni u zavisnosti od broja dobijenih aplikacija.

EUNYP projektni tim